Výsledky vyhľadávania

  1. DUBCOVÁ, Gabriela. Základné témy normy ISO 26000 - Návod na spoločenskú zodpovednosť. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 20101018. ISSN 1335-5511, Júl - september 2010, roč. 16, č. 3, s. 3-9.
    článok

    článok