Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva - POLÁČIKOVÁ, Zuzana. K vybraným otázkam dôchodkových reforiem v krajinách OECD. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 25-33. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Reformy dôchodkových systémov. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 34-43.
  článok

  článok

 3. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh krajín Vyšehradskej štvorky. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 63-71. VEGA 1/3792/06.
  článok

  článok

 4. GRANDTNEROVÁ, Lenka. Implementácia Európskej stratégie zamestnanosti a nové trendy v aktívnej politike trhu práce v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 72-81. VEGA 1/0516/10.
  článok

  článok

 5. VONGREJ, Marián. Posolstvo encykliky Jana Pavla II. Laborem exercens pre súčasnú dobu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 82-90. VEGA 1/0663/09, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. PÉLIOVÁ, Jana. [Dopad globalizačných a integračných procesov na poistný trh v Slovenskej republike ]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 91-92. Recenzia na: Dopad globalizačných a integračných procesov na poistný trh v SR : (vybrané problémy) / Erika Pastoráková a kolektív ; recenzenti: Zuzana Juhászová, Marian Tatár. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3106-1.
  článok

  článok

 7. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Vzťah medzi čistou súčasnou hodnotou a ekonomickou pridanou hodnotou. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 57-62.
  článok

  článok

 8. BELIČKOVÁ, Kornélia. [Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 93-94. Recenzia na: Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky / Erika Neubauerová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3100-9.
  článok

  článok

 9. TOKÁROVÁ, Mária. [Sociálna kvalita a kvalita pracovného života]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 95-98. Recenzia na: Sociálna kvalita a kvalita pracovného života / Mária Antalová ; rec. Ivan Laluha, Ján Frišták. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-225-3088-0.
  článok

  článok

 10. SCHULTZOVÁ, Anna. Harmonizácia verzus konkurencia Európskej únie v oblasti daní. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 15-24. ITMS 26240120032.
  článok

  článok