Výsledky vyhľadávania

 1. MARTINEK, Ondřej. Pojistné si vůči HDP vede lépe. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 1, s. 4-5, 40-41.
  článok

  článok

 2. PÁLENÍK, Vladislav - KHACHATRYAN, Gayane. Rizika ohrožující prosperitu podniku lze eliminovat. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok

 3. TOMANOVÁ, Jana. Vznikla evropská asociace underwriterů. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 4. JANATA, Jiří. Možnosti a problémy financování zdravotní péče. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 1, s. 31-32.
  článok

  článok

 5. KAREL, Ondřej. Novinky z EU. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 1, s. 33.
  článok

  článok

 6. KVARDOVÁ, Lucie. Režim Solventnosti II: příležitost, nebo hrozba? In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 1, s. 18-19.
  článok

  článok

 7. KVARDOVÁ, Lucie. Kvantitativní dopadová studie QIS5 a vývoj její technické specifikace. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 3, s. 16-17.
  článok

  článok

 8. NASH, Bart. Fotbalové MS a pojištění? FIFA vyšla klubům vstříc. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 3, s. 27-28.
  článok

  článok

 9. PŘIKRYL, Vladimír - ČECHOVÁ, Jana. Některé problémy návrhu regulance distribuce ve finančních službách. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 3, s. 7-9.
  článok

  článok

 10. KAREL, Ondřej. Ekologická újma: přiležitost pro vývoj nových produktů. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 3, s.19.
  článok

  článok