Výsledky vyhľadávania

  1. DOLGOŠOVÁ, Alexandra. Obavy z čínskej ekonomiky stúpajú. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 16. februára 2010, roč. 18, č. 31, s. 9. Dostupné na : <http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/obavy-z-cinskej-ekonomiky-stupaju-368014>
    článok

    článok

  2. DOLGOŠOVÁ, Alexandra. Vo Veľkej Británii zdania prémie bankárov. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 22.-24. januára 2010, roč. 18, č. 14, s. 9.
    článok

    článok