Výsledky vyhľadávania

  1. LUKÁČIK, Martin. Porovnanie reakcií krajín EMÚ na dopytové šoky s využitím SVAR modelov. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3312-6, s. [1-5]. VEGA 1/0410/10.
    článok

    článok