Výsledky vyhľadávania

  1. STANKOVIČOVÁ, Iveta - SIPKOVÁ, Ľubica. Chudoba detí na Slovensku a v Českej republike. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-6]. GAČR 402/09/0515.
    článok

    článok