Výsledky vyhľadávania

 1. PALKO, František. Kvalitná príprava Partnerskej dohody SR s Európskou komisiou je kľúčom k úspechu v efektívnosti využívania eurofondov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, december 2012, roč. 8, č. 2, s. 24-33.
  článok

  článok

 2. ČIHOVSKÁ, Viera. Rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku v kontexte jednotného európskeho trhu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, december 2012, roč. 8, č. 2, s. 68-74. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191571/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_12.pdf>
  článok

  článok

 3. ŠEBOVÁ, Miriam - DUGASOVÁ, Barbora - DŽUPKA, Peter. Vybrané teoretické a praktické súvislosti konceptu BID (Business Improvement District). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, december 2012, roč. 8, č. 2, s. 45-54.
  článok

  článok