Výsledky vyhľadávania

 1. BARTUŠKOVÁ, Hana - VRŇÁKOVÁ, Irena. System changes of the economic governance: economic and debt crisis in Europe and the fiscal pact as the main attribute in economic integration in the current EU. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2014. ISSN 1335-2741, 2014, roč. 17, č. 4, pp. 8-30.
  článok

  článok

 2. PERCIC, Stanislav - APOSTOAIE, Constantin-Marius. Interferences between the political cycle and business cycle in the cases of Slovakia, Romania and Moldovia: Lessons to be learned. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2014. ISSN 1335-2741, 2014, roč. 17, č. 4, pp. 31-53.
  článok

  článok

 3. PAJTINKA, Erik. Cultural diplomacy in theory and practice of contemporary international relations. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2014. ISSN 1335-2741, 2014, roč. 17, č. 4, p. 95-108.
  článok

  článok