Výsledky vyhľadávania

 1. POTISKOVÁ, Ingrid. Možnosti rozvoja a podpory fariem na Slovensku. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 314-319 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 2. KOSZTANKO, Simona. Cenotvorba a životný cyklus produktu v MSP. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 377-387 CD-ROM. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok

 3. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. "Multi country" ako forma spolupráce v oblasti politiky kvality založená na tradícii. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 305-313 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 4. RICHNÁK, Patrik. Proces výberu zamestnancov vo výrobnom podniku. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 47-56 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KARKALÍKOVÁ, Marta. Prínosy environmentálneho manažérstva pre organizáciu. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 320-326 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 6. KALUSOVÁ, Lenka. Dlhové nástroje islamského financovania - alternatíva k štandardnému spôsobu financovania podnikov. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 297-304 CD-ROM. I-15-104-00.
  článok

  článok

 7. DANIŠOVÁ, Soňa. Vplyv stupňa homogenity študijnej skupiny na efektivitu skupinovej práce vo výučbe jazykov. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 1101-1106 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 509-517 CD-ROM. VEGA 1/0506/13.
  článok

  článok