Výsledky vyhľadávania

  1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Subjekty územnej samosprávy a porušenie finančnej disciplíny. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 6, s. 3-6.
    článok

    článok

  2. MIČUDOVÁ, Tatiana. Pracovná disciplína a sankcie za jej porušovanie. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 6, s. 14-18.
    článok

    článok