Výsledky vyhľadávania

  1. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Novelou zákona o matrikách sa zavedie elektronická matrika. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 6, s. 6-10.
    článok

    článok