Výsledky vyhľadávania

  1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a návratné zdroje financovania obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 7-8, s. 27-33.
    článok

    článok