Výsledky vyhľadávania

 1. VALENTEOVÁ, Katarína et al. Impact of Institutional Enviroment on the Existence of Fast-Growing Business in Time of Economic Disturbances. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, no. 43, pp. 256-267 online.
  článok

  článok


 2. RAFAJ, Oliver - REHÁK, Štefan. Ľudský kapitál a lokálny ekonomický rast na Slovensku. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 41, s. 135-144 online. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 3. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 41, s. 169-180 online. APVV- 14-0512.
  článok

  článok


 4. ŽÁRSKA, Elena - RAFAJ, Oliver. Rozvoj miest a jeho financovanie. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 41, s. 257-267 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 5. TKÁČ, Michal - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj na Slovensku, v Dánsku a Fínsku z pohľadu Stratégie Európa 2020. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 223-235 online.
  článok

  článok


 6. SIPKOVÁ, Ľubica - SIPKO, Juraj. Nerovnosť finančných položiek hospodárenia slovenských domácností. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 211-222 online. VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0092/15, VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok


 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Economic activities of the Slovak co-operatives in the years 2010 to 2014. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2015. ISSN 1804-8048, 2015, č. 33, s. 142-151 online. VEGA 1/0709/15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208025/scipap-33-2015.pdf>
  článok

  článok


 8. THIESSEN, Alžbeta. Financial behaviour in the V4 countries using the Global Findex Database. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2014. ISSN 1804-8048, 2014, č. 31, s. 71-82 online. VEGA 1/0474/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208023/scipap-31-2-2014.pdf>
  článok

  článok


 9. HUSZÁRIK, Erika Seres - DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. The Expansion strategy of multinational chains. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2014. ISSN 1804-8048, 2014, č. 30, s. 84-94. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208022/scipap-30-1-2014.pdf>
  článok

  článok


 10. PACÁKOVÁ, Viera - FOLTÁN, František. Analysis of the highest wages in the Slovak Republic. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1804-8048, 2011, č. 19, s. 172-180. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0141461/sbornik-1-2011.pdf>
  článok

  článok