Výsledky vyhľadávania

  1. PAUWELS, Wilfried - DUJAVA, Daniel. Attending meetings: The Use of mixed strategies. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 576-598. ITMS 26240120032 "Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí ".
    článok

    článok

  2. ANTALOVÁ, Mária. Medzinárodná vedecká konferencia Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 659-662.
    článok

    článok