Výsledky vyhľadávania

 1. BÖHMER, Daniel - LUHA, Ján. Diferenciácia prevalencie skupín diagnóz vrodených vývojových chýb živonarodených detí v SR podľa pohlavia. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 3-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
  článok

  článok

 2. CHAJDIAK, Jozef. Možnosti využitia indexov spôsobilosti v medicíne. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 33-38. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
  článok

  článok

 3. TRNKA, Andrej. Analýza intervalov cenzurovaných dát o prežívaní pomocou dolovania dát. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 53-59. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
  článok

  článok