Výsledky vyhľadávania

 1. SAVOV, Radovan et al. Súčasné problémy ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISSN 1335-2571, 2011, roč. 14, č. 2, s. 53-57.
  článok

  článok

 2. POKRIVČÁK, Ján - ŠINDLEROVÁ, Kristína. Gravity model of EU's bilateral trade with different products. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISSN 1335-2571, 2011, roč. 14, č. 2, s. 33-37.
  článok

  článok

 3. KADLEČÍKOVÁ, Mária - FILO, Michal. Food security in Central Asia and Eastern Europe and possible solutions for hunger and malnutrition in these regions. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISSN 1335-2571, 2011, roč. 14, č. 1, s. 5-8.
  článok

  článok

 4. FANDEL, Peter - FANDEL, Ivo. Metodologické prístupy k analýze efektívnosti za predpokladu nepresných dát : hodnotenie vplyvu IKT na efektívnosť podnikov. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISSN 1335-2571, 2011, roč. 14, č. 1, s. 13-18. VEGA 1/0893/10.
  článok

  článok

 5. VILHANOVÁ, Lucia - NAGYOVÁ, Ľudmila - STÁVKOVÁ, Jana. Food quality and food quality marks from the consumers point of view in the condition of Slovakia and the Czech Republic. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISSN 1335-2571, 2011, roč. 14, č. 1, s. 25-29.
  článok

  článok

 6. VOROBIOV, Leonid - PROCHOROWICZ, Jacek - PANFIOROVA, Aleksandra. The financial crisis - catastrophe or renewal? In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISSN 1335-2571, 2011, roč. 14, č. 1, s. 1-4.
  článok

  článok