Výsledky vyhľadávania

 1. MATULČÍKOVÁ, Marta. Nároky zamestnávateľských subjektov na absolventov : kvalifikačná pripravenosť pre prax. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 12, s. 7-11.
  článok

  článok

 2. MATULČÍKOVÁ, Marta. Pripravenosť absolventov a trh práce. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 11, s. 1.
  článok

  článok

 3. MATULČÍKOVÁ, Marta. Vedenie zamestnancov vo vzdelávacej inštitúcii a možnosti skvalitnenia vzdelávania. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 6, s. 2-5.
  článok

  článok

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta. Vedenie zamestnancov vo vzdelávacej inštitúcii a možnosti skvalitnenia vzdelávania. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 5, s. 2-5.
  článok

  článok

 5. MATULČÍKOVÁ, Marta. Od vedenia vo vzdelávacej inštitúcii k vodcovstvu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 7-8, s. 2-7.
  článok

  článok

 6. MATULČÍKOVÁ, Marta. Od vedenia vo vzdelávacej inštitúcii k vodcovstvu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 9, s. 2-6.
  článok

  článok