Výsledky vyhľadávania

 1. ŠUKALOVÁ, Viera. Bezpečnosť a hygiena práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 7-8, s. 109-112.
  článok

  článok

 2. ŠUKALOVÁ, Viera. Pracovný úraz. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 7-8, s. 113-115.
  článok

  článok

 3. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Vzťahový marketing. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 7-8, s. 125-127.
  článok

  článok

 4. BURÁK, Emil. 20 rád k maximalizácii pracovných efektov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 7-8, s. 128-129.
  článok

  článok

 5. ROLKOVÁ, Monika. Ako správne delegovať. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 7-8, s. 135-136.
  článok

  článok

 6. MINÁROVÁ, Eva. Príspevky poskytované zamestnancom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 12, s. 47-51.
  článok

  článok

 7. SLANINKOVÁ, Katarína. Ochrana osobných údajov zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 12, s. 9-12.
  článok

  článok

 8. ŠUKALOVÁ, Viera. Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 12, s. 64-67.
  článok

  článok

 9. ROLKOVÁ, Monika. Výhody a riziká tímovej práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 9, s. 66-68.
  článok

  článok

 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Je elektronické bankovníctvo bezpečné? In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 9, s. 69-73.
  článok

  článok