Výsledky vyhľadávania

 1. BOTKA, Milan. Ľudia, stratégie a trendy v logistike. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 4, s. 14-16. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0137124/PaI_2011_04.pdf>
  článok

  článok

 2. KOVÁČ, Jozef - MALEGA, Peter - CZETÖOVÁ, Monika. Návrh inovácie systému skladovania v konkrétnej spoločnosti. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 4, s. 26-27. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0137124/PaI_2011_04.pdf>
  článok

  článok

 3. SPIŠÁK, Ján - ZELKO, Miroslav. Inovačné stratégie pre efektívne logistické procesy v oblasti surovinových zdrojov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 4, s. 33-34. SUSPP 0005-09. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0137124/PaI_2011_04.pdf>
  článok

  článok

 4. DULINA, Ľuboslav. Slovenská ergonomická spoločnosť - riešime kľúčové problémy v oblasti ergonómie. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 1, s. 17-18. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0127099/PaI_2011_01.pdf>
  článok

  článok

 5. KÁDÁROVÁ, Jaroslava. Interná a externá krízová komunikácia. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 1, s. 18-20. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0127099/PaI_2011_01.pdf>
  článok

  článok

 6. GAJDÁČ, Igor - MIKITA, Miroslav - KUČERA, Ľuboš. Edison - projekt elektromobilu na Žilinskej univerzite. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 1, s. 21-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0127099/PaI_2011_01.pdf>
  článok

  článok

 7. ČERNICKÝ, Radoslav. Zlepšovanie procesov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 1, s. 23-25. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0127099/PaI_2011_01.pdf>
  článok

  článok

 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Moderné praktiky v riadení podnikov na Slovensku. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinierstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 3, s. 22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0135792/PaI_2011_03.pdf>
  článok

  článok

 9. TUREKOVÁ, Helena. O potrebe riadiť proces inovovania. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinierstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 3, s. 23-24. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0135792/PaI_2011_03.pdf>
  článok

  článok

 10. DULINA, Ľuboslav - SMUTNÁ, Martina - GAŠO, Martin. Trendy ergonómie pre priemysel. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinierstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 3, s. 32-34. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0135792/PaI_2011_03.pdf>
  článok

  článok