Výsledky vyhľadávania

  1. LISÝ, Ján. Neoliberálny systém sociálneho trhového hospodárstva. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, Marec 2009, roč. 2, č. 1, s. 70-78. VEGA 1/0561/09.
    článok

    článok