Výsledky vyhľadávania

  1. MARKOVIČ, Peter - GUBOVÁ, Klaudia - BOOROVÁ, Brigita. Status quo of foresight in Slovakia. In Corporate foresight potential in Visegrad (V4) countries. - Radom : Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, 2016. ISBN 978-83-7789-449-1, pp. 64-75 [1,02 AH].
    článok

    článok

  2. RICHNÁK, Patrik. Klastre a klastrové iniciatívy ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov. In Scientia Iuventa 2016. Medzinárodná konferencia. Scientia Iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, Slovensko, 21.4.2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 428-436 CD-ROM.
    článok

    článok