Výsledky vyhľadávania

 1. UŠÁKOVÁ, Katarína - ČIPKOVÁ, Elena. Digitálna kompetencia a jej rozvíjania v Biológii. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2012. ISSN 1335-003X, 2012, roč. 20, č. 2.
  článok

  článok

 2. HOLLÝ, Tomáš - PLAVČANOVÁ, Veronika. Medzinárodný hodnotiaci systém EDUNIVERSAL. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2012. ISSN 1335-003X, 2012, roč. 20, č. 3.
  článok

  článok

 3. KOZÍK, Tomáš et al. Multimedia technologies in the life time education. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2012. ISSN 1335-003X, 2012, roč. 20, č. 5, s. 4-12.
  článok

  článok

 4. ABERŠEK, Boris - KORDIGEL ABERŠEK, Metka. Role of teacher and/or technology in the education process. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2012. ISSN 1335-003X, 2012, roč. 20, č. 6, s. 4-10.
  článok

  článok