Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Mária. Konkurencieschopnosť a ľudský kapitál. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 26-34 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 2. VELICHOVÁ, Ľudmila. Analýza konkurencie v podnikateľských plánoch cvičných firiem. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 818-826 online. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 3. BOLEK, Vladimír - LÁTEČKOVÁ, Anna - BIGASOVÁ, Zuzana. Uplatnenie softvérových riešení pri využití účtovných informácií. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 103-115 online. VEGA 1/0489/15.
  článok

  článok

 4. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Modelovanie rozmiestňovania autorizovaných spracovateľov starých vozidiel na území Slovenskej republiky. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 627-636 online. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 5. VESELKOVÁ, Alexandra. Funkčný vzdelávací systém ako nutný predpoklad úspešnej konkurencieschopnosti krajiny. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 837-846 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 6. REIFF, Marian - SURMANOVÁ, Kvetoslava - IVANIČOVÁ, Zlatica. Digital economy - cluster analysis of the use of information and communication technologies by the enterprises in the European union. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, pp. 689-697 online. VEGA 1/0245/15, VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok

 7. BADURA, Peter - KALUSOVÁ, Lenka - ŠKRINIAR, Pavel. Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom analýzy a optimalizácie používaných manažérskych štýlov. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 35-43 online. VEGA 1/0404/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok

 8. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter - ŠKRINIAR, Pavel. Rizikový kapitál ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti MSP. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 352-361 online. VEGA 1/0404/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok

 9. LABUDOVÁ, Viera. Európsky regionálny index konkurencieschopnosti. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 467-475 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 10. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Náklady kapitálu a konkurencieschopnosť podnikov. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 666-675 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok