Výsledky vyhľadávania

  1. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Zelené projekty v kontexte environmentálneho rozvoja obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 7-8, s. 21-24.
    článok

    článok

  2. BOLEK, Vladimír - KOKLES, Mojmír. Informatizácia sa dotkla aj verejnej správy, budú dlhé rady na úradoch minulosťou? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 5, s. 8-15.
    článok

    článok