Výsledky vyhľadávania

 1. KALESNÁ, Katarína. Kto sa môže zúčastniť verejného obstarávania? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 3, s. 224-233.
  článok

  článok

 2. ŽITŇANSKÁ, Lucia. Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti a návrh zmeny zodpovednostného systému v súkromnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 3, s. 266-283.
  článok

  článok

 3. MAZÁK, Ján - JÁNOŠÍKOVÁ, Martina. Konania o ochrane ústavnosti pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Kritické poznámky k novému zákonu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 3, s. 183-203.
  článok

  článok

 4. ŠMIHULA, Daniel. Korene myšlienky právneho štátu a ich ukotvenie v dobovom politickom, spoločenskom a vojenskom kontexte. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 3, s. 204-223.
  článok

  článok

 5. KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Teoretické základy procesu odhaľovania, predchádzania a eliminácie farmaceutickej kriminality. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 3, s. 234-247.
  článok

  článok