Výsledky vyhľadávania

 1. STEPANOVA, Diana - IVOLGINA, Natalia - LIPKOVÁ, Ľudmila. Oil Production as a Pricing Factor in the Oil Market. - registrovaný: Scopus. In IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. International Conference. IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 10-11 April 2019, (Granada, Spain). - Norristown : IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6, s. 2921-2932.
  článok

  článok

 2. ARKADIEVNA, Yagodkina Izolda et al. Theory and Practice of Bank Risk Management. - registrovaný: Scopus. In IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 10-11 April 2019, (Granada, Spain). - Norristown : IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6, s. 2428-2437.
  článok

  článok

 3. STEPANOVA, Diana I. - BROCKOVÁ, Katarína. Yuan as a Promising Global Reserve Currency. - registrovaný: Scopus. In IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. International Conference. IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 10-11 April 2019, (Granada, Spain). - Norristown : IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6, s. 845-855.
  článok

  článok

 4. BARTEKOVÁ, Mária - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Performance Potential and Development of Creative Industry: The Case of Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. International Conference. IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 10-11 April 2019, (Granada, Spain). - Norristown : IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6, pp. 5895-5902 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok