Výsledky vyhľadávania

  1. KNAPKOVÁ, Miroslava - HUDECOVÁ, Eva. Zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti v konkurze – vybrané súvislosti. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 264-279.
    článok

    článok

  2. LEŠKO, Peter. Exponenciálna ekonomika podporujúca udržateľný ekonomický rozvoj krajiny. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 338-354. VEGA 1/0393/16.
    článok

    článok