Výsledky vyhľadávania

 1. LEŠKO, Peter. Exponenciálna ekonomika podporujúca udržateľný ekonomický rozvoj krajiny. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 338 - 354.
  článok

  článok

 2. JANKOVIČ, Patrik - KALIŠ, Richard - STRACOVÁ, Erika. We just Analysed the Midterm Scores of our Students. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 255-263.
  článok

  článok

 3. DZUROVÁ, Mária. Spotrebiteľ na finančnom trhu. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 280-306. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 4. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Teoreticko-praktické aspekty formovania kvality života z pohľadu spotreby. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 237-254. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 5. SERIK, Meruert - KULTAN, Jaroslav - KARELKHAN, N. The Creation of the Digital Resource with the Aid of Parallel Computing. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 327-337.
  článok

  článok