Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Zákon o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (novelizácia). In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 5-6, s. 60.
  článok

  článok

 2. VÁLEK, Juraj. Súkromná výroba destilátu od roku 2019. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 9, s. 184-190.
  článok

  článok

 3. VÁLEK, Juraj. Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 1, s. 25-40.
  článok

  článok

 4. VÁLEK, Juraj. Služby z hľadiska DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 11, s. 145-151.
  článok

  článok

 5. VÁLEK, Juraj. Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 6-7, s. 114-124.
  článok

  článok

 6. VÁLEK, Juraj. Uplatnenie odpočítania dane a oprava odpočítanej dane. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-0897, 2014, č. 9, s. 144-157.
  článok

  článok

 7. VÁLEK, Juraj. Reklama, reprezentácia a obchodné vzorky z hľadiska DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-0897, 2014, č. 10, s. 28-30.
  článok

  článok

 8. SKLENKA, Miloš. Cash flow statement-prehľad peňažných tokov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. ISSN 1335-0897, 2007, č. 2-3, s. 116-121.
  článok

  článok

 9. SKLENKA, Miloš. Zostavenie prehľadu peňažných tokov na konkrétnom príklade : (Cash Flow Statement). In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. ISSN 1335-0897, 2007, č. 4-5, s. 267-286.
  článok

  článok

 10. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Vyrovnávací podiel spoločníka v s. r. o. a problémy pri jeho výpočte. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. ISSN 1335-0897, 2007, č. 9, s. 162-169.
  článok

  článok