Výsledky vyhľadávania

 1. PORUBSKÁ, Mária - FESZTEROVÁ, Melánia. Charakterizácia nebezpečných látok a zmesí v EÚ. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 1.
  článok

  článok


 2. PETNUCHOVÁ, Jana. Validácia vzdelávania - kľúčový prvok rozvoja ekonomík štátov EÚ. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 2.
  článok

  článok


 3. HAŠKOVÁ, Alena - PILÁRIK, Ľubomír - VEREŠOVÁ, Marcela. Management structures and HEI quality assurance. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 2, s. 4-10.
  článok

  článok


 4. VETRÁKOVÁ, Milota. Quality and availability of higher education at Matej Bel University in Banska Bystrica. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 2, s. 10-14.
  článok

  článok


 5. KLEIN, Vladimír - ŠILONOVÁ, Viera. Podpora tvorby inkluzívneho prostredia v procese edukácie rómskych žiakov. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 3.
  článok

  článok


 6. PISOŇOVÁ, Mária. Riaditeľ školy v procese určovania osobných a pracovných cieľov. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 5.
  článok

  článok


 7. ŠRAMKOVÁ, Marianna. Technologické závislosti - závislosť od telefonovania. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 5.
  článok

  článok


 8. Why our trap teachers and school burnout? In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 6.
  článok

  článok


 9. ŽÁČOK, Ľubomír - STEBILA, Ján. Development of creativity at work teacher of professional subjects professional. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 6.
  článok

  článok


 10. HRUBIŠKOVÁ, Helena - KAROLČÍK, Štefan. Evaluation of educational software from the aspect of respecting individual differences between pupils. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 6.
  článok

  článok