Výsledky vyhľadávania

 1. CHUGURYAN, Simona. Recommendations of the Bologna process and their implementation in the V4 countries. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 4, s. 17-19.
  článok

  článok

 2. CHUGURYAN, Simona. Bolonský proces - reforma terciárneho vzdelávania. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2011. ISSN 1335-003X, 2011, roč. 19, č. 9.
  článok

  článok

 3. SCHMIDT, Peter. Hospodárska kríza ako iniciátor zmien a možností vo vzdelávaní. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 5, s. 12-14.
  článok

  článok

 4. SIMONKA, Zsolt. Tvorba tabuľky a zobrazenie grafu funkcie f(x,y) v prostredí MS Excel. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 1.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Jaromír. Ekonomické vzdelávanie na gymnáziách cez prizmu školskej obsahovej reformy v SR. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2009. ISSN 1335-003X, 2009, roč. 17, č. 4, s. 13-17.
  článok

  článok

 6. ŠEBEN, Zoltán. Emocionálna inteligencia v kontexte vybraných metód merania jej úrovne a možností jej rozvíjania. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2009. ISSN 1335-003X, 2009, roč. 17, č. 5, s. 3-7. VEGA 1/4643/07.
  článok

  článok

 7. KUCHAROVÁ, Jana. Pojmové mapovanie ako jedna z možností zefektívnenia vyučovania hudobnej výchovy. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2007. ISSN 1335-003X, 2007, roč. 15, č. 8, s. 15-17.
  článok

  článok

 8. NOVÁK, Jaromír. Miesto všeobecného ekonomického vzdelávania v školskej sústave SR. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 6, s. 3-8.
  článok

  článok

 9. VELICHOVÁ, Ľudmila. Meranie efektívnosti vyučovacích metód - experiment. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 1.
  článok

  článok

 10. ORBÁNOVÁ, Darina. Základné prístupy k vyučovaniu. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 8.
  článok

  článok