Výsledky vyhľadávania

 1. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Životné cesty slovenských a španielskych vysokoškolákov − porovnanie. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018. ISSN 1335-5864, 2018, roč. 29, č. 1, s. 3-18.
  článok

  článok


 2. ČONKOVÁ, Andrea. Charakteristika osobnosti učiteľa ako nositeľa autority z pohľadu študentov vysokej školy. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 4, s. 30-39.
  článok

  článok


 3. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea. Komparácia úrovne trémy u stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí končia štúdium. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2016. ISSN 1335-5864, 2016, roč. 27, č. 1-2, s. 17-28.
  článok

  článok


 4. LESÁKOVÁ, Dagmar. Inovatívne prístupy k doktorandskému vzdelávaniu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2015. ISSN 1335-5864, 2015, roč. 26, č. 3, s. 59-64.
  článok

  článok


 5. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Komparácia systémov financovania verejných vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2014. ISSN 1335-5864, 2014, roč. 25, č. 1, s. 24-41. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0184818/1__2014__final_web.pdf>
  článok

  článok


 6. LESÁKOVÁ, Dagmar. Implementácia salzburských princípov v doktorandskom vzdelávaní. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2013. ISSN 1335-5864, 2013, roč. 24, č. 3, s. 14-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0179409/ac_3_2013_web.pdf>
  článok

  článok


 7. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Význam výučby ekonomických predmetov v neekonomických študijných programoch. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2013. ISSN 1335-5864, 2013, roč. 24, č. 4, s. 19-24. KEGA 006EU-4/2013. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0180053/ac_4__2013_web.pdf>
  článok

  článok


 8. LESÁKOVÁ, Dagmar. Zabezpečovanie kvality v agende vysokoškolskej politiky krajín bolonského procesu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok


 9. LESÁKOVÁ, Dagmar. Generické a špecifické kompetencie študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 2-3, s. 12-16. KEGA 001EU-4/2011.
  článok

  článok


 10. BELKOVICSOVÁ, Daša. Skúšky na vysokej škole z pohľadu študentov. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 2-3, s. 18-32.
  článok

  článok