Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva - ZADRAŽIL, Petr. Selected aspects of regional unemployment differentiation in Slovakia. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 2, s. 41-53. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 2. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - TKÁČOVÁ, Andrea. Vzdelávanie - cieľ stratégie Európa 2020. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2015. ISSN 1212-415X, 2015, roč. 15, č. 2, s. 44-54. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok

 3. ŠIMÍKOVÁ, Iris - SUROVÝ, Vladimír. Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 2, s. 158-166.
  článok

  článok

 4. DUDÁŠ, Tomáš. Kritický prehľad rozvojových teórií priamych zahraničných investícií. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 3, s. 30-38. KEGA 009EU-4/2013.
  článok

  článok

 5. KOLLÁRIKOVÁ, Tímea. Vzdelanie ako dôležitý faktor postavenia mladých ľudí na trhu práce. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 3, s. 88-98. VEGA 1/0112/13.
  článok

  článok

 6. ŠIMÍKOVÁ, Iris - KORDOŠOVÁ, Alena. Detekce informačního potenciálu účetní závěrky neziskových organizací v podmínkách České a Slovenské republiky. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 3, s. 195-207.
  článok

  článok

 7. MAJTÁNOVÁ, Anna - SNOPKOVÁ, Andrea. Perspectives of financial intermediation and financial consultancy in the insurance market. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 3, s. 124-138. VEGA 1/0681/12.
  článok

  článok

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Situácia na pracovných trhoch krajín Európskej únie v poslednom desaťročí. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 4, s. 66-76. VEGA1/0103/12, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 9. GRANČAY, Martin. Komparácia procesov liberalizácie leteckej dopravy na vnútorných trhoch EÚ a USA. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 1, s. 55-65. VEGA 1/0911/11.
  článok

  článok

 10. GREŠŠ, Martin. Stav populácie v členských štátoch EÚ. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 1, s. 66-75. VEGA 1/0911/11.
  článok

  článok