Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Pavol et al. Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 215-230. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18, VEGA 2/0113/19.
  článok

  článok

 2. SZABO, Stanislav et al. Demotivation of Medical Staff in the Selected Health Facility in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 2, s. 83-95 online.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik - TÁBORECKÁ-PETROVIČOVÁ, Janka - ŠIPOLDOVÁ, Romana. Targeting of Online Advertising Using Logistic Regression. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 4, s. 197-214 online. VEGA 1/0488/20, KEGA 007EU4/2020.
  článok

  článok

 4. SZABO, Stanislav et al. Evaluating Efficiency in Specialized Hospital Facilities – Developing the Model by Way of the Discriminant Analysis. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 3, s. 88-106.
  článok

  článok

 5. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Spatially blind or place based policy? A comparison of innovation support in the Czech and Slovak republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 16-28. VEGA 1/0098/15, APVV-14-0512.
  článok

  článok

 6. KRIŽAN, František et al. Transformation of retailing in post-communist Slovakia in the context of globalization. - Registrovaný: Web of Science. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 1, s. 148-164.
  článok

  článok

 7. PACÁKOVÁ, Viera - ŠOLTÉS, Erik - LINDA, Bohdan. Multidimensional credibility model and its application. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2014. ISSN 1212-3609, 2014, roč. 17, č. 2, s. 170-184. VEGA 1/0806/14. Dostupné na : <http://www.ekonomie-management.cz/archiv/detail/976-/>
  článok

  článok

 8. ŠIPIKAL, Miroslav - PISÁR, Peter - LABUDOVÁ, Viera. Are subsidies really needed? The case of EU regional policy in the Czech and Slovak Republics. - Registrovaný: Scopus. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 4, s. 30-41.
  článok

  článok

 9. MIZLA, Martin - PUDŁO, Patrycja. Štruktúra nákladov kvality a citlivosť podnikov na výkyvy ekonomiky. - Registrovaný: Web of Science. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 1, s. 44-56.
  článok

  článok

 10. KOTLEBOVÁ, Jana. [Menové kurzy v krajinách strednej Európy]. - Registrovaný: Web of Science. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 4, s. 171. Recenzia na: Menové kurzy v krajinách strednej Európy / Mirdala Rajmund. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. - ISBN 978-80-553-0845-6.
  článok

  článok