Výsledky vyhľadávania

 1. LEŠKO, Vladimír. Dejiny filozofie ako filozofický problém. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 3, s. 209-217. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1142>
  článok

  článok

 2. BELÁS, Ľubomír. Metafyzika dejín - nový smer Kantovho kriticizmu. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 3, s. 229-241. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1144>
  článok

  článok

 3. HABERMAS, Jürgen. Tri normatívne modely demokracie. Prekl. Ľubica Hábová. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 1, s. 39-46.
  článok

  článok

 4. KRSKOVÁ, Alexandra. Staronová perspektíva chápania ľudských práv. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 4, s. 327-334. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2000/4/327-334.pdf>
  článok

  článok

 5. FEDORKO, Marián. Irónia a myslenie irónie v dejinách filozofie (pokus o vymedzenie problému). In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 5, s. 378-385. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1123>
  článok

  článok