Výsledky vyhľadávania

 1. Súpis hospodárskych zvierat k 30. 11. 2014. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 18 s. Štatistika pôdohospodárstva. ISBN 978-80-8121-401-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Súpis hospodárskych zvierat k 30. 11. 2013. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. 9 s. Štatistika pôdohospodárstva. ISBN 978-80-8121-339-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Súpis hospodárskych zvierat k 30. 11. 2012. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. 18 s. Štatistika pôdohospodárstva. ISBN 978-80-8121-266-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Súpis hospodárskych zvierat k 31. 12. 2011. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. 9 s. Štatistika pôdohospodárstva. ISBN 978-80-8121-161-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha