Výsledky vyhľadávania

  1. JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Recenzenti: Milan Žák, Stanislav Šaroch. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2017. 368 s. Expert. ISBN 978-80-271-0251-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha : GRADA Publishing, 2016. 418 s. Expert. ISBN 978-80-247-5620-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  3. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing : strategické trendy a příklady z praxe. 4. vyd. Praha : Grada Publishing, 2015. 194 s. Expert. ISBN 978-80-247-5366-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 1]

  4. FOTR, Jiří - SOUČEK, Ivan. Tvorba a řízení portfolia projektů : jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program. Praha : GRADA Publishing, 2015. 285 s. Expert. ISBN 978-80-247-5275-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  5. BLAŽEK, Ladislav. Management : organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. rozš. vyd. Praha : GRADA, 2014. 211 s. Expert. ISBN 978-80-247-4429-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  6. FOTR, Jiří - HNILICA, Jiří. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2014. 299 s. Expert. ISBN 978-80-247-5104-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]

  7. TOMEK, Gustav - VÁVROVÁ, Věra. Integrované řízení výroby : od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha : GRADA Publishing, 2014. 366 s. Expert. ISBN 978-80-247-4486-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  8. VÁVROVÁ, Eva. Finanční řízení komerčních pojišťoven. Praha : Grada Publishing, 2014. 190 s. Expert. ISBN 978-80-247-4662-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  9. ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha : Grada Publishing, 2013. 364 s. Expert. ISBN 978-80-247-4694-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  10. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha : Grada Publishing, 2012. 201 s. Expert. ISBN 978-80-247-3983-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]