Výsledky vyhľadávania

  1. PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. zcela přepracované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 328 s. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. KUNZ, Vilém. Sportovní marketing : CSR a sponzoring. 1 vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 173 s. Expert. ISBN 978-80-271-0560-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. PROCHÁZKOVÁ TAUŠL, Petra - JELÍNKOVÁ, Eva. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 255 s. Expert. ISBN 978-80-271-0689-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  4. FOTR, Jiří et al. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 318 s. Expert. ISBN 978-80-271-0434-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. LOŠŤÁKOVÁ, Hana. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 310 s. Expert. ISBN 978-80-271-0419-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Recenzenti: Milan Žák, Stanislav Šaroch. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2017. 368 s. Expert. ISBN 978-80-271-0251-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  7. DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha : GRADA Publishing, 2016. 418 s. Expert. ISBN 978-80-247-5620-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  8. MAAYTOVÁ, Alena - OCHRANA, František - PAVEL, Jan. Veřejné finance : v teorii a praxi. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2015. 208 s. Expert. ISBN 978-80-247-5561-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. FOTR, Jiří - SOUČEK, Ivan. Tvorba a řízení portfolia projektů : jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program. Praha : GRADA Publishing, 2015. 285 s. Expert. ISBN 978-80-247-5275-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  10. BAUER, Luboš et al. Matematika v ekonomii a ekonomice. 1. vydání. Praha : GRADA, 2015. 352 s. Expert. ISBN 978-80-247-4419-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]