Výsledky vyhľadávania

 1. Spotrebiteľský barometer I. : 2018. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 26 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Spotrebiteľský barometer II. : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 26 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Spotrebiteľský barometer III. : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 26 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Spotrebiteľský barometer IV. : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 26 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Ročenka stavebníctva SR 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 61 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-567-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Životné prostredie v Slovenskej republike (vybrané ukazovatele v rokoch 2012 – 2016). Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 105 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-580-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Ročenka vedy a techniky v Slovenskej republike 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 82 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-573-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Základné ukazovatele za ubytovacie zariadenia cestovného ruchu SR za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 47 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Odpady v Slovenskej republike za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 85 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-581-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010–2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 22 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-608-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha