Výsledky vyhľadávania

 1. Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. Část III. Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí. Recenzenti: Damian Czudek, Kristýna Fronc Chalupecká ... [et al.]. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 392 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8974-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Správní procesy v právu životního prostředí [elektronický zdroj]. Brno : Tribun EU, 2010. CD-ROM. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 379. ISBN 978-80-210-5362-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2010. 389 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 366. ISBN 978-80-210-5067-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. HAJN, Petr. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži : (vybrané kapitoly). Brno : Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2010. 146 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 362. ISBN 978-80-210-5051-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno : Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2010. 146 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 379. ISBN 978-80-210-5362-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí : (vybrané problémy). Brno : Masarykova univerzita, 2009. 184 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 355. ISBN 978-80-210-4982-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. RONOVSKÁ, Kateřina. Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 140 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 356. ISBN 978-80-210-4980-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SCHELLE, Karel. Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik : (ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Rechtsangleichung in Europa). Brno : Masarykova univerzita, 2009. 148 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 361. ISBN 978-80-210-5052-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HURDÍK, Jan. Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 160 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 359. ISBN 978-80-210-5042-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ZEMAN, Jiří. Přistoupení k EU a nutnost provádění ústavních změn. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 152 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 363. ISBN 978-80-210-5043-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]