Výsledky vyhľadávania

  1. STRADIOTOVÁ, Eva. Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2011. 208 s. [5,39 AH]. Vedecké monografie VŠS. ISBN 978-80-89267-60-6.