Výsledky vyhľadávania

 1. BOJDOVÁ, Veronika. Parametrický a neparametrický regresný prístup. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 7.
  článok

  článok

 2. CAKL, Arne. Analýza miery zamestnanosti starších pracovníkov ako indikátora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 8. IGPM 2317122/10.
  článok

  článok

 3. ĎURKA, Peter. Testy jednotkového koreňa pre nestacionárne časové rady. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 9. VEGA 1/0181/10.
  článok

  článok

 4. GAVULIAK, Roman. Rodová rovnosť v kontexte sociálnej inklúzie. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 10.
  článok

  článok

 5. HORNÍKOVÁ, Adriana. Metodológia Šesť Sigma a hlas spotrebiteľov. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 12-13.
  článok

  článok

 6. PASTOREKOVÁ, Silvia. Hĺbková analýza textu. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 17.
  článok

  článok

 7. SODOMOVÁ, Eva. Klasifikácia indikátorov demografie podnikov. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 20.
  článok

  článok

 8. Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár [abstrakty], Podhájska, 7.-9. september 2011. Editor Eva Sodomová. Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. 26 s. VEGA 1/0181/10, IPGM 2317122/10. ISBN 978-80-225-3341-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. HAZUCHOVÁ, Jana. Štatistická analýza výskytu chudobných domácností v SR na základe zisťovania EU SILC 2009. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 11.
  článok

  článok

 10. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza variability hrubého domáceho produktu vo vybraných krajinách Európskej únie. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 14. IGPM 2317122/10.
  článok

  článok