Výsledky vyhľadávania

 1. 2011 ,č. 4 (Október - december 2011). Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 2. 2011 ,č. 3 (Júl - september 2011). Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 3. 2011 ,č. 2 (Apríl - jún 2011). Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 4. 2011 ,č. 1 (Január - marec 2011). Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 5. Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-5511
  časopis

  časopis


 6. 2011 ,č. 1-4. Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. 4x ročne. ISSN 1335-5511 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 7. KARKALÍKOVÁ, Marta. Spolupráca Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru so SÚTN. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511, Október - december 2011, roč. 17, č. 4, s. 30.
  článok

  článok


 8. KULÁKOVÁ, Mária. Revízia noriem na úpravu písomností. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511, Január - marec 2011, roč. 17, č. 1, s. 17-18.
  článok

  článok


 9. HRNČIAR, Miroslav. K STN ISO 29990 Vzdelávacie služby neformálneho vzdelávania a prípravy. Základné požiadavky na poskytovateľov služieb. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511, Október - december 2011, roč. 17, č. 4, s. 29.
  článok

  článok


 10. SLÁDKOVÁ, Nadežda. STN ISO 26000 : Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511, Apríl - jún 2011, roč. 17, č. 2, s. 22-23.
  článok

  článok