Výsledky vyhľadávania

 1. STN EN ISO 9001: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2016. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. STN ISO/IEC 27002: Informačné technológie, bezpečnostné metódy, pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. STN EN ISO 8589/A1: Senzorická analýza - Všeobecný návod na usporiadanie senzorických pracovísk - Zmena A1 (ISO 8589: 2007/Amd 1:2014) : slovenská technická norma. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 4 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. STN EN ISO 8586: Senzorická analýza - Všeobecný návod na výber, výcvik a monitorovanie vybraných posudzovateľov a expertných senzorických posudzovateľov (ISO 8586: 2012) : slovenská technická norma. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 36 s. Táto norma nahrádza STN ISO 8586 z októbra 2013, ktorá od 1.10.2013 nahradila STN EN ISO 8586-2: 2008 v celom rozsahu. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. STN ISO/IEC 27000 - Informačné technológie, bezpečnostné metódy, systémy riadenia informačnej bezpečnosti, prehľad a slovník. 2. vyd. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 44 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. STN ISO/IEC 27001 - Informačné technológie, bezpečnostné metódy, systémy riadenia informačnej bezpečnosti, požiadavky. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. 2011 ,č. 4 (Október - december 2011). Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2011 ,č. 3 (Júl - september 2011). Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2011 ,č. 2 (Apríl - jún 2011). Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2011 ,č. 1 (Január - marec 2011). Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis