Výsledky vyhľadávania

 1. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Odmena za vynález vzniknutý v zamestnaneckom pomere. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 1, s. 3-6. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok


 2. KINTLER, Jakub. Koncept kreativity v znaleckej činnosti pre odvetvie Personalistika. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 1, s. 6-9. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 3. RYBÁROVÁ, Daniela. Výpočet rizika pri stanovení všeobecnej hodnoty majetku. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 1, s. 14-17. VEGA 1/0980/12.
  článok

  článok


 4. UHLIAR, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Výnosové ohodnotenie nehnuteľností na Slovensku a jeho úskalia. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 1, s. 21-26.
  článok

  článok


 5. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Hodnota podniku pod vplyvom zmeny úrokových sadzieb. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 2, s. 2-7. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok


 6. HRUBIZNA, Marián. Znalosti ako zdroj informácií pre podnikateľský plán, ktorý je najdôležitejším dokumentom v ohodnocovacom procese. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 2, s. 15-17.
  článok

  článok


 7. KINTLER, Jakub. Alternatívne prístupy k ohodnoteniu pohľadávok. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 2, s. 18-21. VEGA 1/0488/12.
  článok

  článok


 8. MAJDÚCHOVÁ, Helena - SIVÁKOVÁ, Bernadeta. Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 2, s. 26-32.
  článok

  článok


 9. STRAPÁČ, Peter. Právo na odmietnutie vykonania znaleckého úkonu zo strany znalca. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 2, s.
  článok

  článok


 10. ADÁMIKOVÁ, Eva. Prepojenosť ekonomickej a právnej stránky v znaleckej činnosti. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok