Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,Č. 1. Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381.
  časopis

  časopis

 2. Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. ANDRAŠČIKOVÁ, Jana. Co přináší ePrivacy. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 7-9.
  článok

  článok

 4. JEDLIČKA, Petr. První statistické výsledky pojistného trhu za rok 2018. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 5. ŠIMEK, Robert. Sedmá zpráva EIOPA o vývoji spotřebitelských trendů. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 26-29.
  článok

  článok

 6. JEDLIČKA, Petr. Statistika pojistného podvodu za rok 2018. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 7. SLAVÍKOVÁ, Dagmar. Sto let od založení Spolku československých pojistných techniků. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 40-42.
  článok

  článok

 8. STAŇEK, Tomáš. Ochrana proti kybernetickým útokům. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 23.
  článok

  článok

 9. MESRŠMÍD, Jaroslav. Globální ekonomika a pojišťovnictví do roku 2020. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 32-35.
  článok

  článok

 10. 2018 ,Č. 4. Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381.
  časopis

  časopis