Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,č. 1. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 2. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1210-1095. Dostupné na : https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/ssad/archive
  časopis

  časopis

 3. HALUŠKA, Ján. Výkonnosť priemyslu po vstupe SR do EÚ. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 1, s. 3-14.
  článok

  článok

 4. CÁR, Mikuláš. Stav a perspektíva nájomného bývania na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 1, s. 31-43.
  článok

  článok

 5. BERNADIČ, František - VACHÁLKOVÁ, Katarína. 105. konferencia DGINS 2019. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 1, s. 46-48.
  článok

  článok

 6. 2019 ,č. 4. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 7. 2019 ,č. 3. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 8. 2019 ,č. 2. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 9. 2019 ,č. 1. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 10. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]