Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,no. 1. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258.
  časopis

  časopis

 2. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizika, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-0019. Dostupné na : https://www.fbi.uniza.sk/stranka/archiv
  časopis

  časopis

 3. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. Dostupné na : <https://ems.uniza.sk/> ISSN 2585-7258.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. SHEMYATIKHINA, L. - SHIPITSYNA, K. - USHEVA, M. Marketing Management of a Nonprofit Organization. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 19-29.
  článok

  článok

 5. ZAUŠKOVÁ, Anna et al. Application of Artificial Neural Networks to Cost Factors Stimulating Innovation – The Case of Slovakia. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 97-105.
  článok

  článok

 6. GASPARENIENE, Ligita - REMEIKIENĖ, Rita. ARIMA Model for Predicting the Development of the Price of Gold: European Approach. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 87-96.
  článok

  článok

 7. GAJANOVÁ, Ľubica et al. The Social Recruitment As a New Opportunity in the Czech Republic and Slovakia. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 65-76.
  článok

  článok

 8. ROWLAND, Zuzana - KRULICKÝ, Tomáš - OLIINYK, Olena. Capital Cost Quantification Model in Business Activity Planning: The Evidence of the Middle Europe Countries. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 30-42.
  článok

  článok

 9. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences : “Sustainability in the Global-Knowledge Economy” : 19th International Scientific Conference. 1st Edition. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. [1300 s.]. SHS Web of Conferences, 74. Dostupné na : <https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/02/contents/contents.html> ISSN 2261-2424.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. 2019 ,no. 2. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019. ISSN 2585-7258.
  časopis

  časopis