Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁKOVÁ, Ivana. Vodcovstvo ako úspešný predpoklad pre dosahovanie zvyšovania konkurenčnej schopnosti podnikov. In DOCTUS 2008 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, mladých výskumných a pedagogických pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2008. ISBN 978-8088954-45-3. Dostupné na : <www.eruditio.sk/konferencie/>
  článok

  článok

 2. VIDOVÁ, Jarmila. Financovanie investičných projektov zo zahraničných úverových liniek. In DOCTUS 2008 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, mladých výskumných a pedagogických pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2008. ISBN 978-8088954-45-3.
  článok

  článok

 3. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Vzdelávanie ako faktor flexibility pracovných síl. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 12. 12. 2007. - Bratislava : AT Publishing - PhDr. Marta Horváthová, 2008. ISBN 978-80-88954-44-6, s. 16-20.
  článok

  článok

 4. GÁBOR, Vladimír - PUDŁO, Patrycja. Riešenie konfliktov ako jeden zo spôsobov zlepšenia kvality pracovného prostredia. In DOCTUS 2008 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, mladých výskumných a pedagogických pracovníkov, Bratislava 28. októbra 2008. - Bratislava : AT Publishing, 2008. ISBN 978-8088954-45-3, s. [1-7].
  článok

  článok

 5. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov : determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 12.12.2007. Bratislava : AT Publishing, 2008. 30 s. ISBN 978-80-88954-44-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BEČICA, Jiří. Směrnice EU o službách na vnitřním trhu: Analýza ekonomických dopadů na makroekonomické ukazatele ČR. In DOCTUS 2007 : zborník príspevkov z jarnej medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2007. ISBN 978-80-88954-43-9, s. 16-21.
  článok

  článok

 7. BORKOVCOVÁ, Šárka. Nástroje marketingového mixu v podmínkách sportu. In DOCTUS 2007 : zborník príspevkov z jarnej medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2007. ISBN 978-80-88954-43-9, s. 27-32.
  článok

  článok

 8. MARCINČÁKOVÁ, Daniela. Učiaca sa organizácia. In DOCTUS 2007 : zborník príspevkov z jarnej medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2007. ISBN 978-80-88954-43-9, s. 46-49.
  článok

  článok

 9. JAŠEK, Jan. Provozní financování společností. In DOCTUS 2007 : zborník príspevkov z jarnej medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2007. ISBN 978-80-88954-43-9, s. 39-45.
  článok

  článok

 10. VRABKOVÁ, Iveta. Harmonizace politiky liberalizace vnitřního trhu služeb EU. In DOCTUS 2007 : zborník príspevkov z jarnej medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2007. ISBN 978-80-88954-43-9, s. 91-96.
  článok

  článok