Výsledky vyhľadávania

 1. DVOŘÁK, Marek - MORAVČÍKOVÁ, Elena - KMEŤKO, Miroslav. Udržateľný rozvoj ekonomického zdravia podniku. Recenzenti: Elena Fetisovová, Pavel Škriniar. 1. vydanie. Nitra : Agroinštitút Nitra, 2018. CD-ROM [132 s.] [9,36 AH]. ISBN 978-80-7139-160-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. DVOŘÁK, Marek - MORAVČÍKOVÁ, Elena - ŠKRINIAR, Pavel. Udržateľný rozvoj finančného zdravia podniku. Recenzenti: Elena Fetisovová, Miroslav Kmeťko. 1. vydanie. Nitra : Agroinštitút Nitra, 2018. CD-ROM [178 s.] [9,36 AH]. ISBN 978-80-7139-161-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. TÓTH, Štefan - STRIČÍK, Michal - KUFFA, Marek. Ekonomika pestovania rýchlorastúcich vŕb v podmienkach severovýchodného Slovenska – prípadová štúdia. In Agroporadenstvo.sk : pôdohospodársky poradenský systém. - [Nitra] : Agroinštitút Nitra, 2015. ISSN [nemá], 20.1. 2015, s. [1-7] online. Dostupné na : <http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=134&article=605>
  článok

  článok

 4. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Návrh postupu finančnej analýzy pre vybraný podnik – teória. In Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov : (učebné texty - 2. prepracované vydanie). - Nitra : Agroinštitút Nitra, 2013. ISBN 978-80-7139-156-2, s. 43-51.
  článok

  článok

 5. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Návrh postupu finančnej analýzy pre vybraný podnik – príklad. In Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov : (učebné texty - 2. prepracované vydanie). - Nitra : Agroinštitút Nitra, 2013. ISBN 978-80-7139-156-2, s. 52-60.
  článok

  článok

 6. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Vybrané problémy z controllingu. In Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov : (učebné texty - 2. prepracované vydanie). - Nitra : Agroinštitút Nitra, 2013. ISBN 978-80-7139-156-2, s. 5-26.
  článok

  článok

 7. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Reporting ako súčasť kontrollingu. In Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov : (učebné texty - 2. prepracované vydanie). - Nitra : Agroinštitút Nitra, 2013. ISBN 978-80-7139-156-2, s. 27-42.
  článok

  článok

 8. ŠKORECOVÁ, Emília. Kalkulácie v účtovníctve a v riadení. In Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov : (učebné texty - 2. prepracované vydanie). - Nitra : Agroinštitút Nitra, 2013. ISBN 978-80-7139-156-2, s. 61-82.
  článok

  článok

 9. Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov : (učebné texty - 2. prepracované vydanie). 2. prepracované vydanie. Nitra : Agroinštitút Nitra, 2013. CD-ROM [120 s.]. ISBN 978-80-7139-156-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov

  elektronická kniha

 10. PATAKY, Jozef et al. Controlling poľnohospodárskeho podniku. Nitra : Agroinštitút Nitra, 2010. [39] s. [3,08 AH]. ISBN 978-80-7139-135-7.