Výsledky vyhľadávania

  1. POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha : C.H.BECK, 2016. 309 s. ISBN 978-80-7400-591-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]

  2. KUBINCOVÁ, Soňa. Daňový poriadok : komentár. Bratislava : C.H.Beck, 2015. 733 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-28-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce : komentár. 4. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2015. xxiii, 1240 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-31-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. SREBALOVÁ, Mária et al. Zákon o priestupkoch : komentár. Recenzenti: Eva Horzinková, Soňa Košičiarová. 1. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2015. 504 s. [31,29 AH]. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-30-5.

  5. KEŘKOVSKÝ, Miloslav - NOVÁK, Petr. Finanční strategie : krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2015. xvi, 204 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-562-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. ŠTĚDROŇ, Bohumír et al. Manažerské rozhodování v praxi. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 275 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-587-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  7. KUBÍČKOVÁ, Dana - JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. Praha : C. H. Beck, 2015. xxiii, 342 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-538-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  8. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. VALACHOVIČ, Marek. Vlastníctvo bytov. Bratislava : C. H. Beck, 2015. 296 s. Právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-38-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. JURČOVÁ, Monika et al. Právo cestovného ruchu. Bratislava : C.H.Beck, 2014. 337 s. Beckove príručky pre právnu prax. ISBN 978-80-89603-27-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]